Aanvraag

Voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke hulp voor mensen die voor korte of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Zij zijn niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Men kan voor maximaal 3 jaar in aanmerking komen voor een voedselpakket.

 

Iedere aanvraag (en evaluatie) wordt in Rotterdam getoetst aan de actuele toetsingscriteria vastgesteld in de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Sinds 1 januari 2017 zijn de normbedragen daarin als volgt samengesteld:

 

Basisbedrag (los van de gezinssamenstelling):

€ 120,00                                                                          

Per gezinslid: € 80,00

 

Kinderen Alleenstaande in € per maand Echtpaar in € per maand
0 € 200,00 € 280,00
1 € 280,00 € 360,00
2 € 360,00 € 440,00
3 € 440,00 € 520,00
4 € 520,00 € 600,00
5 € 600,00 € 680,00

 

Als uw besteedbaar bedrag of bedrag aan leefgeld minder is dan het voor u geldende normbedrag kunt u in aanmerking komen voor een voedselpakket.

 

Het besteedbaar inkomen is datgene dat overblijft van het bruto inkomen na aftrek van sociale lasten, belastingen, huisvestingskosten, gas, water, licht, verzekeringen, ziektekosten, aflossing van schulden en overige vaste lasten.

 

Personen vanaf 18 jaar (buiten de partner) worden geacht een eigen inkomen te hebben.

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u zich aanmelden bij de Gemeente Ridderkerk, maatschappelijk werk, bewindvoerder, schuldhulpverlener, vluchtelingenhulp of een hulpverlener op financieel leefgebied. Elke aanvraag wordt zorgvuldig en discreet beoordeeld.

 

Na een aanmeldingsformulier in te hebben gevuld zal door de Voedselbank Rotterdam worden beoordeeld of u in aanmerking komt voor een pakket volgens de opgestelde criteria.

Om de door u in te dienen aanvraag te kunnen toetsen zijn bewijsstukken vereist. Welke bij uw aanvraag van toepassing zijn treft u op het aanvraagformulier. De volledige toetsingscriteria treft u hier.

 

Indien u in aanmerking komt zal er bij de Voedselbank  Rotterdam ook voor u een voedselpakket worden samengesteld. Dit voedselpakket kunt u wekelijks ophalen op het uitgiftepunt in Ridderkerk.

 

Wanneer iemand niet in de gelegenheid is om het voedselpakket op te halen dient dit doorgegeven te worden aan het uitgiftepunt. Indien het pakket zonder geldige reden 2 x of meer niet is opgehaald vervalt het recht op een voedselpakket en moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

 

Ontvangt u momenteel al een voedselpakket en heeft u van ons bericht gekregen dat er een evaluatie moet plaatsvinden? Dan kunt u hier het evaluatieformulier downloaden.

evaluatieformulier

 

 

Iedere woensdagochtend tussen 10:30 en 11:30 uur is de uitgifte van pakketten aan de achterzijde van de kerk.