Voedselbank

Voedselbank is een project van van het IDB

De Voedselbank Nederland is in 2002 opgericht.

 

Er worden in heel Nederland al meer dan 5.000 gezinnen voorzien van een voedselpakket. In Rotterdam worden iedere week 3.300 pakketten samengesteld.

In 2004 hebben enkele vertegenwoordigers van de verschillende kerken uit Ridderkerk het plan opgevat om de Voedselbank uit Rotterdam te benaderen om ook een uitgiftepunt in Ridderkerk op te starten. De Voedselbank van Ridderkerk valt onder de verantwoording van het IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad). Tot op heden wordt het uitgiftepunt in Ridderkerk door de Voedselbank uit Rotterdam voorzien van de voedselpakketten.

 

Er zijn totaal ca. 15 vrijwilligers bij toerbeurt elke week bezig om de voedselpakketten uit te delen.