Vrijwilligers

Op woensdagochtend worden de voedselpakketten van de Voedselbank Rotterdam naar het uitgiftepunt in Ridderkerk gebracht. Vervolgens worden deze voedselpakketten uitgedeeld door een aantal vrijwilligers.

 

Er zijn  meestal 4  vrijwilligers op het uitgiftepunt R.K. Parochie St. Joris om de voedselpakketten uit te delen en om een luisterend  oor te bieden. De vrijwilligers zijn allen verbonden aan één van de deelnemende kerken.

 

Regelmatig is er op woensdagochtend een vertegenwoordiger van de Gemeente Ridderkerk aanwezig waar  vragen aan gesteld kunnen worden met betrekking tot voorzieningen en maatregelen waarvoor u eventueel in aanmerking kan komen.